RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Povolené druhy ryb k lovu

 • Siven americký
 • Pstruh duhový
 • Kapr obecný

Oprávnění k rybolovu

 • Zájemce o rybolov si musí u obsluhy rybníka zakoupit povolenku k lovu.
 • Obdrží plastový kýbl a dřevěnou paličku k usmrcení ryb.
 • K lovu mohou být použity vlastní udice nebo je možno si u obsluhy rybníka
  za úplatu vypůjčit potřebné rybářské nářadí.

Chování při rybolovu

 • Lovení ryb je povoleno pouze v prostoru k tomu určeném.
 • Usmrcování ryb se provádí úderem do záhlaví přiloženou paličkou.
 • Usmrcené ryby se odkládají do přiloženého kýble.
 • Porcován í a kuchání ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 • Na požádání provede obsluha, odborné vykuchání na místě k tomu určeném.
 • Vrácení ulovených ryb do rybníka je nepřípustné!
 • Ulovené ryby si je lovec povinen odkoupit za cenu, která je stejná
  jako při nákupu ryb v prodejně.

Ceny za rybolov

 • Povolenka k rybolovu na den a osobu ... 80,- Kč
 • Zapůjčení udice ... 80,- KčLov na vodní ploše Rudoltického rybníka koná lovící na vlastní nebezpečí a za případné zranění či jinou újmu nenese majitel rybníka žádnou odpovědnost.